A zsűrizésről

Tudnivalók a zsűrizésről és letölthető nyomtatványok

Forrás: Hagyományok Háza honlapja, http://www.hagyomanyokhaza.hu/page/1402/

Tisztelt Alkotók!

Az emberi erőforrások minisztere 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelete alapján 2013. március 19. utáni dátummal meghirdetett zsűri alkalmainkon már érvénybe lépnek az új kategóriák:

„HA” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül az olyan egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb esztétikai színvonalon fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, technikai megvalósítása kifogástalan, és fokozott mértékben jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket.

„HB” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül a magyar népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak minősítési kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás, mely fokozottabb mértékben jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket.

„MA” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül az olyan egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb esztétikai színvonalon fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, technikai megvalósítása kifogástalan, és megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a népművészet hagyományaihoz köthetők.

 „MB” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül a magyar népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak minősítési kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás, mely megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a népművészet hagyományaihoz köthetők.

Jelölés nélküli zsűriszámot kap a színvonalas ajándéktárgynak minősülő alkotás, amely sokszorosításra alkalmas, viszonylag kevés munkával előállítható, ugyanakkor technikájában, stílusában és gondolkodásmódjában egyértelműen a népművészet hagyományait viszi tovább.”

Az ajándéktárgy nem népi iparművész címre jogosító kategória, azonban 10 db ajándéktárgy zsűriszám kivált 1 db „MB” kategóriás zsűriszámot.”

A 31/2011. (III. 17.) kormányrendelet alapján a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokat a Hagyományok Háza látja el. Ebbe a feladatkörbe tartozik az alkotások minősítése.

Népi iparművészeti alkotássá minősítés kérelmezésének menete

A nemzeti erőforrás miniszter 35/2011. (VI.27.) NEFMI rendelete a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló jogszabály értelmében népi iparművészeti alkotássá minősítést a Hagyományok Háza főigazgatójánál kell kérelmezni. A kérelem része az itt letölthető nyomtatvány. (kitöltési segédlet) A kérelmet a Népi Iparművészeti Osztályon dolgozó zsűrit szervező kollégának kell címezni. (Címet lásd a kapcsolatoknál.) A nyomtatványnak legkésőbb egy héttel, a tárgyaknak a zsűri időpontja előtt minimum egy nappal kell megérkeznie osztályunkra. Az adatlap postai úton való megküldésekor postacímünkre címezze azt: Hagyományok Háza NIO – Soltészné Nagy-Győri Mária 1251 Budapest, Pf. 23. Csomag küldésekor pedig székhelyünkre a következő módon: Hagyományok Háza, NIO, Kiállítóterem, 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.

Szolgáltatási díjak

A nemzeti erőforrás miniszter 35/2011. (VI.27.) NEFMI rendelete a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló jogszabály értelmében az igazgatási szolgáltatási díjak módosításra kerültek. Az 5. paragrafus értelmében:

„A minõsítésre, zsűrizésre beadott alkotásokért, illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgy-együttesért meghatározott összeget, egységenként 1500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

A pénzösszeget a Hagyományok Háza által kibocsátott sárga befizetési postautalványon vagy átutalással lehet eljuttatni a következő számlaszámra: 10032000-01739716-00000000. A kérelemhez a postai utalvány tömbszelvényének eredeti példányát vagy az átutalásról szóló banki bizonylatot vagy igazolást is csatolni kell, amelyet az adatlappal együtt kell benyújtani.

Fontos! A közleményben a következőt tűntessék fel: „zsűridíj”.

Népi iparművészeti alkotások minősítése, zsűrizése:

Minősített népi iparművészeti alkotásnak minősül az “HA”, „MA” vagy “HB” „MB” kategóriába besorolt, valamint zsűriszámmal ellátott népi iparművészeti alkotás. Jelölés nélküli zsűriszámot kap a színvonalas ajándéktárgynak minősülő alkotás.

35/2011. (VI.27.) NEFMI rendelete alapján az elsőfokú közigazgatási döntés elleni fellebbezés díja 33.000 Ft.

A népi iparművészeti alkotások minősítésének hatályban lévő letölthető szempontrendszere itt >>>

A ,,Népi Iparművész’’ minõsítéshez szükséges alkotások kategóriánkénti megoszlása

Minden műfajban az 5 db „HA”, „MA” kategóriát elért tárgy, valamint

1. Bognármunkák, kerék- és kocsi „HB”, „MB” 15 db

2. Bõrmûves-tárgyak „HB”, „MB” 30 db

3. Cserépkályha és kemence „HB”, „MB” 15 db

4. Csipke „HB”, „MB” 30 db

5. Építmények és köztéri alkotások: épületdísz, kapu, kerítés, játszótér, emlékoszlop, síremlék, nád-, zsuppszalma-, fazsindelytetõ stb. „HB”, „MB” 20 db

6. Festett, faragott bútor „HB”, „MB” 20 db

7. Faragott fa, csont, szaru „HB”, „MB” 30 db

8. Fazekas munka „HB”, „MB” 30 db

9. Fonott és szõtt használati tárgyak: vesszõ, gyékény, csuhé, nád, szalma „HB”, „MB” 30 db

10. Halászháló, kötél „HB”, „MB” 15 db

11. Hímes tojás „HB”, „MB” 30 db

12. Hímzés „HB”, „MB” 30 db

13. Kádár és pintér munkák „HB”, „MB” 15 db

14. Kékfestõ textíliák „HB”, „MB” 30 db

15. Kalap „HB”, „MB” 20 db

16. Kés „HB”, „MB” 30 db

17. Kovács- és rézmûves termékek „HB”, „MB” 30 db

18. Lószerszámok, nyergek „HB”, „MB” 15 db

19. Mártott gyertya „HB”, „MB” 30 db

20. Mézeskalács „HB”, „MB” 30 db

21. Naiv szobrok „HB”, „MB” 30 db

22. Nemez „HB”, „MB” 30 db

23. Népi ékszer (rekesz zománc, gyöngy) „HB”, „MB” 30 db

24. Népi hangszer „HB”, „MB” 15 db

25. Népi játék „HB”, „MB” 30 db

26. Népviseleti baba „HB”, „MB” 25 db

27. Papucs, bocskor, csizma, cipõ „HB”, „MB” 20 db

28. Paszomány és kötött gomb „HB”, „MB” 20 db

29. Szűcs és szűr munkák „HB”, „MB” 15 db

30. Szűrrátét „HB”, „MB” 30 db

31. Szõttes „HB”, „MB” 30 db

32. Viselet „HB”, „MB” 25 db

Az ajándéktárgy nem népi iparművész címre jogosító kategória, azonban 10 db ajándéktárgy zsűriszám kivált 1 db „MB” kategóriás zsűriszámot.”

A benyújtott kérelem szakmai szempontú elbírálását a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendeletének 4. paragrafusa alapján a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottság végzi. Ennek tagjait a Hagyományok Háza jelöli ki.

Vidéki helyszínű zsűrizéseket is vállalunk. Ezzel kapcsolatos további részletek a szervezőknek bővebben>>>

Tisztelt Alkotók!

Kérjük, szíveskedjenek a zsűrizéssel kapcsolatos határidőket betartani, határidőn túl érkezett adatlapot és/vagy a beadandó tárgyakat nem áll módunkban elfogadni.

A vidéki helyszíneken a zsűrizések beadási határidejét a helyi szervezők határozzák meg, mivel azokat nem a Népi Iparművészeti Osztály szervezi. További információkat a helyi szervezőktől kérhetnek.

Nemeztárgyakat zsűriztetni csak a Budapesti zsűrizéseken lehetséges.

Kérjük, a vidéki zsűrizési alkalmakra nemeztárgyakat ne adjanak be minősítésre!

Egyéb fontos tudnivalók:

  • A zsűriszámot az alkotás tervezője és nem a kivitelezője kapja. Ideális esetben a tervező egyben a kivitelező is.
  • Egy alkotást vagy tárgycsoportot csak egyszer lehetséges benyújtani minősítésre.

Védjegy:

A Népi Iparművészeti Osztályon vásárolható védjegy, amelyet az alkotó a már lezsűrizett és eladásra szánt termékre ragaszthat. Ezzel igazolható, hogy a termék zsűrizett.

A védjegyek ívenként vásárolhatóak:

Kicsi védjegy =  6,- Ft/db; (56 db/ív = 336.- Ft)

Nagy védjegy= 10,- Ft/db; (25 db/ív = 250.- Ft)

A következő törvény alapján: 2009. február 1-től hatályos ÁFA tv. változás az adómentességről, 85. § (1) mentes az adó alól „n) a népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termékek kiállításának, vásárának és bemutatójának szervezése, rendezése és az ahhoz szorosan kapcsolódó, jogszabály által meghatározott minősítés szerint zsűriszámmal ellátott, egyedi vagy meghatározott példányszámban, nem ipari gyártástechnológiával előállított népművészeti, népi iparművészeti termék értékesítése, amelyet közszolgáltató vagy népi iparművész minősítéssel rendelkező személy, szervezet – ilyen minőségében – teljesít.

További részletek itt:

A minősített zsűriszámmal ellátott népi iparművészeti termékekre vonatkozó ÁFA tv. (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 85.§ (1)n)) módosításra került a 2008. évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról, 215. § jogszabály helyen.

Kapcsolat:

Hagyományok Háza, Népi Iparművészeti Osztály

Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6., Kiállítóterem

Postacím: 1251 Budapest, Pf. 23.

Tel./fax: (+36) 1 201-8734

Osztályvezető: Szabó Zoltán (szabo.zoli@hagyomanyokhaza.hu)

Zsűriszervező: Illés Vanda (illes.vanda@hagyomanyokhaza.hu)

Kapcsolódó pénzügyek ill. jegyzőkönyvek vezetése, népi iparművész igazolvány érvényesítése:

Soltészné Nagy-Győri Mária (nepiiarmuveszet@hagyomanyokhaza.hu)

Fotózás: Csákányi Zoltán (csakanyi.zoltan@hagyomanyokhaza.hu)

Vélemény, hozzászólás?